Tomas Tranströmer läser 82 dikter ur 10 böcker 1954-1996

En unik ljudbok som innehåller det mesta av Tomas Tranströmers dikter som finns inlästa av honom själv.

Tomas Tranströmer läser 82 dikter ur 10 böcker 1954-1996

Författare:
Tomas Tranströmer

Inspelningarna med Tomas Tranströmers dikter inlästa av honom själv är hämtade från olika arkiv, privata samlingar och från Sverige Radio. Urvalet och det stora arbetet med att ta fram materialet har gjorts av författaren Bengt Emil Johnson. 

Författare

Tomas Tranströmer

TOMAS TRANSTRöMER

Tomas Tranströmer är född den 15 april 1931 i Stockholm. Han är son till folkskolläraren Helmy och redaktören Gösta Tranströmer. Efter studentexamen 1950 från Södra Latins gymnasium påbörjade han studier i litteraturhistoria med poetik, religionshistoria samt psykologi vid Stockholms högskola – ämnen som ingick i hans filosofie kandidatexamen 1956.