Världshistorien

Världshistorien beskriver människans utveckling och framsteg ur alla tänkbara vinklar.

Världshistorien

Författare:
Adam Hart-Davis
Förlag:
Tukan förlag

Världshistorien beskriver människans utveckling och framsteg ur alla tänkbara vinklar. Den skildrar de viktigaste händelserna, de centrala idéerna, de politiska krafterna, de mest inflytelserika personerna, de tekniska genombrotten som format vår historia.

Boken är fängslande, faktaspäckad och fylld av informativa fotografier och illustrationer. Världshistorien börjar i mänsklighetens gryning och slutar med de utmaningar den moderna människan står inför idag.

Världshistorien är ett heltäckande verk i bilder som beskriver de skeenden, människor och idéer som format oss. Här presenteras de viktigaste och mest avgörande händelserna i det förflutna. Boken innehåller mer än 2 000 bilder och illustrationer.